Nazwa Firmy:

P. Krücken Organic GmbH

Adres:
Mallaustraße 74
D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0)621 / 43 21 720
Fax:  +49 (0)621 / 43 21 755
Kontakt:  wybierz

Odpowiedzialny za treść:
Martin Köster

Rejestr Handlowy-Nr.:
Sąd rejonowy: Mannheim HRB 9122

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej:

Zawartość tej strony jest opracowywana z największą starannością i aktualizowana w miarę potrzeb. Niemniej jednak, nie można zagwarantować dokładności zawartych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody natury materialnej bądź koncepcyjnej spowodowane przez użycie lub niewykorzystanie przedstawionych  informacji lub spowodowane przez użycie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji jest zatem z góry wykluczona.

O ile strona ta odsyła do obcych stron internetowych przez tak zwane „hiperlinki”, które są obsługiwane przez strony trzecie, żadna odpowiedzialność  z powodu ich treści i oświadczeń nie jest akceptowana.

Polityka prywatności:

Podczas odwiedzania naszej witryny można uzyskać informacje o dostępie (np. data, godzina, wyświetlone strony) na serwerze. Te dane nie należą do danych osobowych, są anonimowe i bedą oceniane wyłącznie dla celów statystycznych. Nie ma transferu osób trzecich. Dodatkowe dane mogą być również przechowywane na komputerze użytkowników internetu. Dane te są nazywane “plikiem cookie” i służą upraszczaniu korzystania z serwisu. Użytkownik może jednak dezaktywować tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak prowadzić do utraty funkcji naszej witryny.

Zaznaczamy wyraźnie, że transmisja danych w internecie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej) ma luki w zabezpieczeniach i nie może być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

Jeśli przekazałeś nam dane osobiste, będziemy ich używać  tylko do celów wewnętrznych (na przykład odpowiadając  na pytania lub realizując zamówienie). Nie ma transferu osób trzecich.

 

Na pisemny wniosek chętnie udzielimy Państwu informacji o danych osobowych.

Wykorzystanie naszych danych kontaktowych – zwłaszcza numerów telefonów/ faksów i adresu e-mail – w celach komercyjnych jest wyraźnie niepożądane, chyba że wyraziliśmy na to naszą pisemną zgodę. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiają się wszelkiemu komercyjnemu wykorzystywaniu lub ujawnianiu ich danych.

 

 W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami.